W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, realizując zalecenia wynikające z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020r. o sygn DWOiP- IV.630.16.20, kancelaria jest nieczynna dla interesantów od dnia 16-03-2020r. do odwołania. Poza niniejszym ograniczeniem, praca kancelarii pozostaje bez zmian.Obowiązek informacyjny stron realizowany jest natomiast wyłącznie za pośrednictwem: - kontaktu telefonicznego (nr tel. 56 649 86 86) - poczty elektronicznej (e-mail: brodnica.stachowski@komornik.pl) - poczty tradycyjnej (adres: ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica). Wszelkich wpłat w okresie zamknięcia kancelarii należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy o nr 65 94841150 2221 0026 1300 0001.
12-05-2021
Do końca roku pozostało
-3419.9583333333 dni