Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości wyznaczonych na dzień 28-10-2020 r.

I licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej: 87-321 Bartniczka, nr ew. działki. nr 68, 69 o łącznej pow. 1,0600 ha oraz prawa odrębnej własności budynków posadowionych na tym gruncie, tj. budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną) o pow. zabudowy wynoszącej 702 m2 (pow. użytkowa 818,40 m2) oraz budynku garażowego (funkcja budynku garażowo-gospodarcza) o pow. zabudowy wynoszącej 30 m2 (pow. użytkowa 24,50 m2) w Bartniczce

I licytacja nieruchomości o pow. 0,0550 ha zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 191,15 m2 w Brodnicy

                                  Komornik Sądowy
                                  Damian Stachowski
30-11-2020
Do końca roku pozostało
-3257 dni