Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości wyznaczonych na dzień 20-06-2022 r.

II licytacja domu mieszkalnego w Radoszkach, gm. Bartniczka

II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgórnej 2 w Brodnicy

I licytacja ułamkowej części (udziału 1/2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków na nim posadowionych w Zbicznie, gm. Zbiczno

I licytacja ułamkowej części (udziału 1/2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków na nim posadowionych w Zbicznie, gm. Zbiczno

I licytacja ułamkowej części (udziału 1/2) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzoinnym przy ul. Działkowej 21, Wybudowanie Michałowo, 87-300 Brodnica

                                  Komornik Sądowy
                                  Damian Stachowski
25-09-2022