Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości wyznaczonych na dzień 03-02-2021 r. oraz na dzień 17-02-2021 r.

I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.32,30 m2 w Brodnicy

II licytacja nieruchomości o pow. 0,0550 ha zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 191,15 m2 w Brodnicy

I licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0480 ha w Rokitnicy Nowej, gm. Świedziebnia

I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.60,40 m2 w Brodnicy

I licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.30,30 m2 w Brodnicy

I licytacja udziału 1/2 części lokalu mieszkalnego o pow.50,70 m2 w Brodnicy

II licytacja użytkowania wieczystego i odrebnej własności budynków w Bartniczce, gm. Bartniczka

                                  Komornik Sądowy
                                  Damian Stachowski
12-06-2021
Do końca roku pozostało
-3450.9583333333 dni