Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości wyznaczonych na dzień 07-07-2021 r.

II licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0480 ha w Rokitnicy Nowej, gm. Świedziebnia

I licytacja użytkowania wieczystego i odrębnej własności budynków w Górznie (budynki piekarni), gm. Górzno

I licytacja użytkowania wieczystego i odrębnej własności budynków w Brodnicy (budynki magazynowe i produkcyjne)

I licytacja pierwszego udziału 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z zapleczem usługowym w Obórkach, gm. Osiek

I licytacja drugiego udziału 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z zapleczem usługowym w Obórkach, gm. Osiek

                                  Komornik Sądowy
                                  Damian Stachowski
02-08-2021